předchozí další

320 bytových jednotek

Nejdlova 924/3, 360 01 Karlovy Vary

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

novostavba

222 mil. Kč

září 2004 - červen 2006

Václav Hroch

Ing. Magdaléna Dörrerová