Projektová činnost

Projektová činnostSvým zákazníkům nabízíme komplexní služby - od zpracování investičních záměrů a architektonických studií, přes jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně zajištění legislativního rámce staveb formou inženýrské činnosti, přes návrhy a projekty interiérů, až po autorské a technické dozory v průběhu realizace staveb.

Dále nabízíme poradenské služby v oboru pozemních staveb, statické průzkumy a posudky stavebních konstrukcí a posudky stavebních konstrukcí z hlediska stavební fyziky. V současné době má atelier osm pracovníků, kteří zajišťují tyto části dokumentace staveb: 

- architektura, interiéry, design
- stavební část dokumentace
- statika stavebních konstrukcí
- zdravotní technika - kanalizace, vodovod
- vnější a vnitřní elektroinstalace
- měření a regulace
- projekty kuchyňských provozů
- komunikace a zpevněné plochy
- ochrana proti radonu
 

Další části projektové dokumentace (požární ochrana staveb, technologická zařízení, zdravotní technika - rozvody plynu, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, slaboproudé rozvody, sadové úpravy, výkazy výměr a rozpočty atd.) jsou zajištěny formou dlouholeté spolupráce se stabilním týmem zkušených kooperujících firem a osob. 

Pro každou zakázku je z kmenových pracovníků a spolupracujících osob sestavený speciální projektový tým, který je řízený hlavním inženýrem projektu autorizovaným v oboru pozemní stavby a který je schopen zajistit komplexní projektové a inženýrské práce jakéhokoliv rozsahu.