Kariéra

Největším bohatstvím firmy jsou její zaměstnanci. Společnost má zájem o chytré, pracovité a aktivní lidi, kteří svými vlastnostmi (kolegialita a úcta, loajalita, zájem o práci, flexibilita) zajišťují kvalitativní růst společnosti. Právě oni jsou zárukou udržení či dalšího zlepšování nastavené kvality.

 

KariéraMotivací zaměstnanců je mimo jiné trvalá péče ze strany společnosti v oblasti zvyšování jejich kvalifikace, vytváření pracovního prostředí a poskytování sociálních jistot. Vzdělávání je v naší firmě dostatečně zabezpečeno. Dle konkrétních aktuálních potřeb se realizují jednotlivé vzdělávací akce. Doplňují se informace o nových trendech v oboru stavebnictví.

 

V současné době disponujeme 120 kmenovými zaměstnanci, z toho 44 technických a 76 pracovníků dělnické profese. V Karlovarském kraji jsme navázali úzkou spolupráci s průmyslovými školami. Studentům těchto škol poskytujeme odbornou studentskou praxi.