Etický kodex

ÚVOD

Etický kodex naší firmy určuje, jak se mají všichni zaměstnanci akciové společnosti BAU-STAV chovat a pracovat. Zavedli jsme praktické postupy etického podnikání. Podporujeme férové obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci a rovné příležitosti. Netrpíme korupci, uplácení, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě.

Hlavním úkolem naší firmy je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Firma BAU-STAV a.s. přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči prostředím, kde působíme, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a veřejnosti.

Všichni zaměstnanci firmy BAU-STAV a.s. jednají v souladu s Etickým kodexem.

Etický kodex

Protikorupční dokument