Stavební společnost Baustav a.s. se představuje

Společnost je významnou stavební firmou v Karlovarském kraji. Její hlavní činností je provádění staveb, a to jak nových, tak provádění rozsáhlých rekonstrukcí. Na trhu se společnost orientuje na stavby a rekonstrukce bytových domů, zdravotnických zařízení, zejména nemocnic, správních budov a areálů, hotelů a lázeňských zařízení, občanských staveb a v neposlední řadě i rodinných domků. Při této činnosti společnost upřednostňuje originální řešení, maximální hospodárnost práce, potřebné technologické zajištění, a to vše s použitím ekologicky šetrných technologií.

Portfolio služeb společnosti Baustav a.s.
  • Stavební činnost
  • Projektová činnost
  • Nástrojářská a zámečnická výroba
  • Silniční motorová doprava nákladní


Společnost BAU-STAV a.s. je příjemcem dotace “podnikání a inovace - ICT v podnicích - III. výzva” z evropského fondu pro reginální rozvoj (ERDF) projekt 2.2 ITP03/223 "komplexní modernizace IT firmy BAU-STAV a.s."

Společnost BAU-STAV a.s. je příjemcem dotace z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, projekt „Vzdělávejte se pro růst!“.
č.projektu : CZ.1.04/1.1.00/71.00002

dotace