předchozí další

320 housing units

Nejdlova 924/3, 360 01 Karlovy Vary

Karlovy Vary City Council, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

New building

222 mil. Kč

September 2004 - June 2006

Václav Hroch

Ing. Magdaléna Dörrerová