předchozí další

Stavební úpravy bytového domu, Praha 1 Nové město č.p. 1169, Petrská 27 na pozemku parc. č. 267 v katastrálním území Nové město

Nové Město č.p.1169, 110 00 Praha 1

Zástupce: AV 19 s.r.o., Všehrdova 19/547, 118 00 Praha 1

rekonstrukce

neuvedeny

duben 2013 - srpen 2014

Petr Hřebejk

Ing. Lukáš Sikora