předchozí další

Centrum technického vzdělávání Ostrov - provádění stavby

Realizováno ve sdružení.

Čestné uznání odborné poroty v soutěži "Stаvby Karlovarského kraje 2012".

Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

novostavba

342 mil. Kč

září 2009 - květen 2011

Ing. Antonín Černý

Ing. Lukáš Sikora