předchozí další

Polyfunkční dům Dlouhá 741, Praha 1 - stavební úpravy - I. etapa

Dlouhá 741, 110 00, Praha 1

soukromý investor

rekonstrukce

září 2018 - listopad 2019

Ing. Jakub Feber

Ing. Lukáš Sikora