předchozí další

Karlovy Vary Regional Office building

Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary

Region of Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

New building

168 mil. Kč

July 2000 - May 2001

Jan Kubeš

Martin Liďák