předchozí další

Ostrov Ice Arena

Vančurova 1437, 363 01 Ostrov

Ostrov Town Council, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov

New building

71,8 mil. Kč

November 2005 - September 2006

Josef Fix

Ing. Magdaléna Dörrerová