DOZP Rudné u Nejdku

Rudné u Nejdku č. 8, Vysoká Pec,, 362 21 Nejdek 1

DOZP Rudné u Nejdku, Rudné u Nejdku č. 8, 362 21 Nejdek 1

rekonstrukce

8,5 mil. Kč

říjen 2011 - srpen 2012

Milan Niewiak

Ing. Lukáš Sikora