Zimní stadion Ostrov

Vančurova 1437, 363 01 Ostrov

Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov

novostavba

71,8 mil. Kč

listopad 2005 - září 2006

Josef Fix

Ing. Magdaléna Dörrerová