Certifikace

BAU-STAV a.s. je dnes pro většinu odborníků, obchodních partnerů i konečných zákazníků v Karlovarském kraji zárukou vysoké kvality, špičkových technických parametrů a přijatelné ceny. Firma si však takové renomé musela zasloužit a mnohokrát ho obhájit. Jeho zisku předcházelo dlouhodobé pracovní úsilí mnoha zaměstnanců společnosti. Vyvrcholením jejich snahy bylo získání certifikátu ISO 9001:2001 v listopadu roku 2003.

S kvalitou odváděné práce úzce souvisí i ochrana životního prostředí. I když se naše stavební společnost již dávno chová „ekologicky“, je naším cílem získat další certifikát jakosti, a to právě v oblasti zajištění ochrany životního prostředí. V listopadu roku 2005 jsme získali systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001.

Naše společnost má zaveden a udržuje i další systém managementu. Jedná se o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Efektivně zavedený systém byl spuštěn v dubnu 2009 získáním certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008.

V roce 2018 naše společnost úspěšně prošla auditem certifikačního orgánu a jsme držiteli certifikátu způsobilosti výrobce Ocelových konstrukcí a to včetně třídy provedení EXC 3 dle  ČSN EN 1090. Dále jsme držiteli Certifikátu ISO 3834-2:2006 – který zaručuje náší oprávněnost a zpúsobilost v procesu svařování při vyšších požadavcích na jakost. 

ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikace Baustav

ČSN EN ISO 14001:2005

Certifikace Baustav

ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikace Baustav

ČSN EN ISO 3834-2:2006

Certifikace Baustav

ČSN 1090 -2 Tř. EXC3

Certifikace Baustav