Certifikace

BAU-STAV a.s. je dnes pro většinu odborníků, obchodních partnerů i konečných zákazníků v Karlovarském kraji zárukou vysoké kvality, špičkových technických parametrů a přijatelné ceny. Firma si však takové renomé musela zasloužit a mnohokrát ho obhájit. Jeho zisku předcházelo dlouhodobé pracovní úsilí mnoha zaměstnanců společnosti. Vyvrcholením jejich snahy bylo získání certifikátu ISO 9001:2001 v listopadu roku 2003.


S kvalitou odváděné práce úzce souvisí i ochrana životního prostředí. I když se naše stavební společnost již dávno chová „ekologicky“, je naším cílem získat další certifikát jakosti, a to právě v oblasti zajištění ochrany životního prostředí. V listopadu roku 2005 jsme získali systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001.


Naše společnost má zaveden a udržuje i další systém managementu. Jedná se o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Efektivně zavedený systém byl spuštěn v dubnu 2009 získáním certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008.

 

ISO 9001:2001 ISO 14 001 ISO 18 001